Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου Υδραυλικής (1ος όροφος).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Κατανομή θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
3. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
4. Έγκριση διανεμόμενων συγγραμμάτων για τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
5. Λειτουργία νησίδας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
6. Αλλαγή κανονισμού για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
7. Εξαίρεση υποψηφίων διδακτόρων από παρακολούθηση σεμιναρίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
8. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα Παναγιώτη Μπάκανου.
9. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση του υποψήφιου διδάκτορα Νικολάου Καραγιάννη.
10. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα Πολυξένης Λοϊζίδου.
11. Αίτηση για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας του Εμμανουήλ – Γεωργίου Κουρή (Επιβλέπων: Α. Κωνσταντινίδης)
12. Επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών – εξωτερικών μελών του Τμήματος.
13. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
14. Φοιτητικά.
15. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
16. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.