Την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
3. Φοιτητικά.
4. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
5. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
6. Εκλογή για τη μονιμοποίηση του Κοντολέοντος Κάρολου – Νικολάου, στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: «Οικοδομική. Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Παράμετροι». (ώρα 11.00)