Η επιτροπή αξιολόγησης του ΠΜΣ ΠΠΒΑ λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και τα αποτελέσματα των προσωπικών συνεντεύξεων, συνεδρίασε την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και κατέταξε τους υποψήφιους όπως αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα.
Η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε 16 Πολιτικούς Μηχανικούς και 14 απόφοιτους άλλων σχολών, ενώ συνέταξε και κατάλογο 13 επιλαχόντων.

Ο καταλάγος των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που ακολουθεί εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στις 9-7-2019.

Κατάλογος επιτυχόντων ΠΠΒΑ 2019-20 (σε αλφαβητική σειρά)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΤΥΧΙΟ

1

Αθανασάκη

Στέλλα

Πολιτικός Μηχανικός

2

Αντωνίου

Άννα

Πολιτικός Μηχανικός

3

Βαγγέλης

Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός

4

Γολσουζίδης

Ισαάκ-Βασίλειος

Δασολόγος

5

Καραδήμου

Σταματία

Πολιτικός Μηχανικός

6

Καραπαναγιωτίδου

Πολυξένη

Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης

7

Κατσιφαράκης

Λύσανδρος

Πολιτικός Μηχανικός

8

Κλωνάρης

Παναγιώτης

Πολιτικός Μηχανικός

9

Κοϊμτσίδου

Μαγδαλινή

Πολιτικός Μηχανικός

10

Κοροξενίδης

Ευάγγελος

Πολιτικός Μηχανικός

11

Μαργαρίτης

Δημήτρης

Δασολόγος

12

Μαρτάκης

Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός

13

Παπαδοπούλου

Κωνσταντία

Πολιτικός Μηχανικός

14

Παπαϊωαννίδου

Δήμητρα

Περιβαλλοντολόγος

15

Παπαλέξης

Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

16

Παπαναστασοπούλου

Κωνσταντίνα

Πολιτικός Μηχανικός

17

Παπαπολυκάρπου

Ζωή

Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

18

Πετρίδης

Ιωάννης

Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

19

Προσινικλής

Νικόλαος

Δασολόγος

20

Σισμανίδης

Λάζαρος

Πολιτικός Μηχανικός

21

Σολαχίδης

Ιορδάνης

Πολιτικός Μηχανικός

22

Σταματιάδου

Βαλεντίνη

Πολιτικός Μηχανικός

23

Στρούμτσας

Ηλίας

Μηχανικός Περιβάλλοντος

24

Συλικιώτης

Ανδρέας

Πολιτικός Μηχανικός

25

Συμνιανάκη

Κυριακή

Γεωλόγος

26

Τζεκάκης

Γεώργιος

Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης

27

Τολίδης

Αλέξανδρος

Δασολόγος

28

Τρούλη

Κυριακή

Μηχανικός Περιβάλλοντος

29

Τσεβρενίδου

Ιόλη Ανατολή

Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

30

Τσίλογλου

Νεοκλής

Δασολόγος

 

Κατάλογος επιλαχόντων ΠΠΒΑ 2019-20 (σε σειρά κατάταξης)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΤΥΧΙΟ

1

Γρηγορούδης

Δημοσθένης

Δασολόγος

2

Τσακουρίδης

Ευριπίδης

Δασολόγος

3

Ιατρόπουλος

Δημήτριος

Δασολόγος

4

Χατζηευθυμίου

Γεώργιος

Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδ. και Περ. Ανάπτυξης

5

Καρανάτσιου

Δήμητρα

Δασολόγος

6

Καζαντζίδου

Δέσποινα

Δασολόγος

7

Ζαφειρίου

Βαρσαμή

Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδ. και Περ. Ανάπτυξης

8

Παρασόγλου

Σεβαστή

Δασολόγος

9

Πατσού

Κυριακούλα

Γεωλόγος

10

Μπορμπόλης

Γεώργιος

Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδ. και Περ. Ανάπτυξης

11

Σούλη

Αναστασία

Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

12

Αδαμοπούλου

Λαμπρινή

Τεχνολόγος Περιβάλλοντος ΤΕ

13

Παπατζέλος

Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ