Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, των ΠΜΣ ‘’ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’’ και ‘’ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ’’ που οι αιτήσεις τους εγκρίθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος (αριθμός συνέλευσης 21/09-07-2019), θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 13 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-13.00.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:
1. Αστυνομική Ταυτότητα
2. Απολυτήριο Λυκείου
3. 1 φωτογραφία
Τηλ.Γραμματείας 2310995698