Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών, που οι αιτήσεις τους εγκρίθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος (αριθμός συνέλευσης 21/09-07-2019), θα πραγματοποιηθούν από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-13.00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:
1. Αστυνομική Ταυτότητα
2. Απολυτήριο Λυκείου
3. Μία φωτογραφία
Τηλ.Γραμματείας 2310995698