Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα επιλογής "Αντισεισμική Τεχνολογία και Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέματος" και "Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι" θα εξεταστούν στην ημερομηνία που αναγράφονται ονομαστικά στο πρόγραμμα εξετάσεων (25/9 και 27/9, αντίστοιχα) και όχι σε αυτήν της ομάδας μαθημάτων επιλογής στην οποία ανήκουν.