Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.


ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Έγκριση της αίτησης μονιμοποίησης στην κατεχόμενη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας Κλεοπάτρας Πετρουτσάτου.
 3. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, ύστερα από την συνταξιοδότηση του Σπύρου Βούγια, καθηγητή στις 31-8-2019 (άρθρο 65 του Ν. 4610/2019).
 4. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, ύστερα από την συνταξιοδότηση του Αναστάσιου Μουρατίδη, καθηγητή στις 31-8-2019 (άρθρο 65 του Ν. 4610/2019).
 5. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από την συνταξιοδότηση του Μιχαήλ Γεωργιάδη, καθηγητή στις 31-8-2019 (άρθρο 65 του Ν. 4610/2019).
 6. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από την συνταξιοδότηση της Στυλιανής Μανωλοπούλου-Παπαλιάγκα, επίκουρης καθηγήτριας στις 31-8-2019 (άρθρο 65 του Ν. 4610/2019).
 7. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από την συνταξιοδότηση του Χρήστου Μπίσμπου, καθηγητή στις 31-8-2019 (άρθρο 65 του Ν. 4610/2019).
 8. Πρόταση για ομοτιμοποίηση του καθηγητή Μ. Γεωργιάδη.
 9. Επικαιροποίηση του μητρώου των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος.
 10. Έγκριση Προγράμματος διδασκαλίας και εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2019-20.
 11. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
 12. Κατατακτήριες εξετάσεις 2019-20.
 13. Κατανομή πιστώσεων 2019. Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ.
 14. Αίτημα του Α. Νανιόπουλου, καθηγητή για παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση του προσομοιωτή οδήγησης.
 15. Παράλληλη εγγραφή σε δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικό Δίπλωμα.
 16. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την υποψήφια διδάκτορα Μ. Λουκμά.
 17. Αναθέσεις διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ «ΑΣΤΕ», ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
 18. Αναθέσεις διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ «ΠΠΒΑ», ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
 19. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 20. Φοιτητικά.
 21. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
 22. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.