Σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ για σχετική ανακοίνωση:

http://dps.auth.gr/el/node/3252

Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών Απόφοιτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20.

Επίσης πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Σχολή Νέας Ελληνικής Γλώσσας https://smg.web.auth.gr/may2019b/en/foreign-students-of-auth/

https://smg.web.auth.gr/may2019b/allodapoi-foitites-apth/