Εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση 3 / 22-10-2019 όλες οι αιτήσεις εγγραφής των επιτυχόντων της Ειδικής Κατηγορίας «Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της ΕΕ» και της Ειδικής Κατηγορίας «Ομογενών». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τηλεφωνήσουν στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ. 2310 99 56 12 και 2310 99 56 13 για επαλήθευση κινητού τηλεφώνου, και να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και ώρες 11.00 – 13.00 π.μ. να πάρουν βεβαίωση εγγραφής.