Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4485/2017 και το άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΦΕΚ 2174/2018 τ.β΄), την εισαγωγή δώδεκα (12) Υποψηφίων Διδακτόρων, στους τρείς Tομείς του Τμήματος:

  1. Tομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
  2. Tομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
  3. Tομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  την υποψηφιότητά τους από τις 4 Νοεμβρίου έως τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Σχετικά αρχεία