Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.


ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Εκλογή για τη μονιμοποίηση του Ευάγγελου Μάνθου, στην κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οδοποιία: Ασφαλτικά Μείγματα και Οδοστρώματα». (ώρα: 10.00)
 2. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 3. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από τη συνταξιοδότηση της Στυλιανής Μανωλοπούλου – Παπαλιάγκα, επίκουρης καθηγήτριας, στις 31-08-2019 (άρθρο 65 του Ν. 4610/2019).
 4. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, ύστερα από αίτηση της μόνιμης επίκουρης καθηγήτριας Αντιγόνης Ζαφειράκου, για εξέλιξή της.
 5. Πρόταση για ομοτιμοποίηση του καθηγητή Α. Μουρατίδη.
 6. Πρόταση για συγκρότηση Ε.Ε.Ε. για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του ΤΕΤΚ, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών» (επανάληψη διαδικασίας).
 7. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, με γνωστικό αντικείμενο: «Βιώσιμη διαχείριση εθνικών και διακρατικών υδατικών πόρων».
 8. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Διαχείριση και Αξιολόγηση της Κατασκευής Τεχνικών Έργων».
 9. Συγκρότηση 15μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας με θητεία του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων με γνωστικό αντικείμενο: «Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικών Μηχανικών».
 10. Διαγραφή υποψήφιων Διδακτόρων.
 11. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 12. Φοιτητικά.
 13. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
 14. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.