Καλούνται όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να την υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 22 Νοεμβρίου.

Σχετικά αρχεία