Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα Ειδικά Θέματα Κατασκευών Σκυροδέματος (ΤΕ3200), Ανελαστική Ανάλυση Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΤΕ3400) και Προκατασκευασμένα Κτίρια από Σκυρόδεμα (ΤΕ4000) δεν θα διδαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.  Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει τα μαθήματα αυτά μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να έρθουν στη Γραμματεία, μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2019, για να δηλώσουν ένα ή άλλα μαθήματα στη θέση τους.