Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων ( 1ος όροφος, κτίριο Υδραυλικής).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από αίτηση του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή Β. Παπανικολάου, για εξέλιξη του.
 3. Πρόταση για συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.Τ.Κ., με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών» (επανάληψη διαδικασίας).
 4. Προκήρυξη μίας θέσης ΕΔΙΠ, ΠΕ κατηγορίας με εισαγωγική βαθμίδα Δ και γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Σεισμολογία και Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική», ύστερα από την εκλογή της Ζ. Ρουμελιώτη, ΕΔΙΠ, σε θέση ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.
 5. Αίτηση της κ. Σταυρούλας Κονοπίση, ΕΔΙΠ, για τοποθέτηση της σε Τομέα και εργαστήριο του Τμήματος.
 6. Αίτηση της κ. Στέλλας Συμεωνίδου, ΙΔΑΧ, για ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
 7. Προγραμματισμός και Κατανομή δύο (2) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ.
 8. Παράταση χειμερινού εξαμήνου 2019-2020.
 9. Αξιολόγηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020
 10. Ακαδημαϊκή πιστοποίηση του ΠΠΣ (εισηγήτρια Κ. Τσικαλουδάκη)
 11. Έγκριση αιτήσεων μετεγγραφής α) Με μοριοδότηση β) Λόγω αδελφού/ής φοιτητή/τριας
 12. Σύμβουλοι Σπουδών 2019-2020.
 13. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 14. Φοιτητικά.
 15. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
 16. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.