Νέα «Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ»
https://www.lib.auth.gr/el/amea.Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οι φοιτητές/ φοιτήτριες κυρίως με προβλήματα όρασης, αναπηρίες των άνω άκρων και δυσλεξία, μπορούν να αιτούνται τα ακαδημαϊκά τους συγγράμματα σε προσβάσιμη μορφή.

Επίσης, στο φυσικό χώρο όπου φιλοξενείται η υπηρεσία (Φοιτητικό Αναγνωστήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης) θα βρουν σημαντικά εργαλεία που θα τους/τις διευκολύνουν στη μελέτη τους.

Πληροφορίες:  Μαρία Λιάρου, τηλ.995370