Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή Α΄ βαθμίδας, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από αίτηση της αναπληρώτριας καθηγήτριας Μαρίας Στεφανίδου, για εξέλιξή της.
 3. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από την παραίτηση του Αναστάσιου Σέξτου, αναπληρωτή καθηγητή (άρθρο 65 του Ν. 4610/2019).
 4. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από την παραίτηση της Γεωργίας Θερμού, επίκουρης καθηγήτριας (άρθρο 65 του Ν. 4610/2019)
 5. Επικαιροποίηση του μητρώου των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος.
 6. Επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών».
 7. Κρίση για την ένταξη της Στέλλας Συμεωνίδου, μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου Α.Π.Θ., με διδακτορικό, στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
 8. Αξιολόγηση αιτήσεων υποψήφιων διδακτόρων.
 9. Περάτωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Μ. Παπαχριστοφόρου (Επιβλέπουσα: Μ. Στεφανίδου, αναπλ. καθηγήτρια)
 10. Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων 2019-2020.
 11. Ενστάσεις μετεγγραφής.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 13. Φοιτητικά.
 14. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
 15. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.