Οι εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2020 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθούν σύφμωνα με το πρόγραμμα που φαίνεται στο σχετικό έγγραφο.

Ανακοίνωση σχολείου Νέας Ελληνικής γλώσσας