Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθμ. 8/14-1-2020 συνεδρίαση της ενέκρινε την εγγραφή των παρακάτω φοιτητών στο 3ο εξάμηνο σπουδών, ως επιτυχόντες στις γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2019-2020:

  • Ντίνε Γιώργο
  • Χριστογιάννης Ιωάννης
  • Ευθυμίου Ελένη
  • Πετρίδης Ιωάννης
  • Διδασκάλου Αικατερίνη
  • Σουλάκης Ιωάννης
  • Πετροπούλου Φωτεινή
  • Καρούτης Δημήτριος

  Καλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή από τις 27/01/2020 έως 7/02/2020 προσκομίζοντας: α) 2 φωτογραφίες β) απολυτήριο λυκείου γ) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

   Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορούν να τα πληροφορηθούν οι υποψήφιοι στη Γραμματεία του Τμήματος.