Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

Επισυνάπτονται εκ νέου οδηγίες για το πρόγραμμα σπουδών και τις δηλώσεις μαθημάτων με νέες διευκρινήσεις στο κεφάλαιο Α για την λήψη διπλώματος για φοιτητές που είναι στο 1ο έως και 8ο εξάμηνο το 2019-20, και για φοιτητές που είναι στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο το 2019-20.

Οι οδηγίες συμπεριλαμβάνουν τα εξής θέματα:

  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
  2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - Πόσα και ποια μαθήματα μπορώ να δηλώσω;
  3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ
  4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ.
  5. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  6. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Σ.Τ. 7/23-02-2016):
  7. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Παρακαλούμε να δείτε τις οδηγίες προσεχτικά, ειδικά όσο αφορά την συγκέντρωση των 300 ECTS. Σημειώνεται ότι όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα σπουδών.  Αυτό σημαίνει ότι ασχέτως με το έτος εγγραφής, όλοι οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών 2018-2019 για να πάρουν δίπλωμα.

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-20 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη σελίδα sis.auth.gr, από 16/2/2020 – 06/3/2020.  Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σχετικά αρχεία