Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 που θα διαρκεσει απο 31 Ιανουαρίου - 27 Φεβρουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eurep.auth.gr/el/node/1868