Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται να υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη σελίδα sis.auth.gr, τη δήλωση μαθημάτων από 16/2/2020 – 06/3/2020 για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020.

Παρακαλείστε να διβάσετε προσεκτικά τις συνημμένες οδηγίες για την αποφυγή λαθών.