Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020  και ώρα 14.00  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  • Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  • Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στρατηγικοί Στόχοι, Στόχοι Ποιότητας και Εσωτερικός Κανονισμός.