Οι διαλέξεις του μαθήματος "Υδραυλική των Υπόγειων Ροών" θα γίνονται κάθε Δευτέρα ώρα 15:00-18:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του 1ου ορόφου του κτιρίου Υδραυλικής.

ΕΚΤΑΚΤΩΣ λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντος , το μάθημα της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2020 αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 ώρα 15:00-18:00 στην ίδια αίθουσα.

Στη συνέχεια θα διεξάγεται κανονικά κάθε Δευτέρα.