Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020  και ώρα 9.30  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Αναγόρευση του Καραγιάννη Νικολάου σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 3. Αναγόρευση του Κιφοκέρη Δημοσθένη σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 4. Αναγόρευση της Λοϊζίδου Πολυξένης σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 5. Αναγόρευση της Λουκμά Μαρίας σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 6. Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Στρατηγικοί Στόχοι, Στόχοι Ποιότητας
 7. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από αίτηση του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, Χαράλαμπου Γεωργιάδη, για εξέλιξή του.
 8. Αναθέσεις διδασκαλίας ΠΜΣ-ΑΣΤΕ για το εαρινό εξάμηνο 2019-20.
 9. Τροποποίηση του ΦΕΚ επανίδρυσης (ΦΕΚ 3788/2018 τ. Β) και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ-ΑΣΤΕ, με τίτλο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων».
 10. Πρόταση για συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιάς θέσης καθηγητή στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΤΚ με γνωστικό αντικείμενο « Μηχανική των Υλικών» (επανάληψη διαδικασίας).
 11. Σχετικά με την εξέταση φοιτητών με ειδικές ανάγκες ( Κ. Κοντολέων)
 12. Αίτημα της καθηγήτριας Θ. Ιωαννίδου για μείωση των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι και ΙΙ
 13. Σχετικά με προτάσεις του ΣΦΠΜ για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
 14. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 15. Φοιτητικά.
 16. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
 17. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.