Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (άρθρο 8 Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΦΕΚ 2174/2018 τ.Β.) καταθέτουν αιτήσεις σε ειδικό έντυπο  ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από τη Δευτέρα 04-05-2020  έως και την Παρασκευή 29-05-2020. (Σ.Τ. 15/14-4-2020)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής  και είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής                                                                                

(β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες  και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής προϋποθέσεις: Να είναι απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών τετραετούς διάρκειας σπουδών και να χαρακτηρίζονται ως ειδικές περιπτώσεις. Ο χαρακτηρισμός των εν λόγω αποφοίτων ως ειδικές περιπτώσεις πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή βάσει των παρακάτω κριτηρίων: (α) επιδόσεις στις προπτυχιακές σπουδές (κατάταξη στο ανώτερο 10% σε συνδυασμό με ολοκλήρωση των σπουδών), υποτροφίες επίδοσης, βραβεία ή συνδυασμός των ανωτέρω ή (β) εξαιρετική επαγγελματική ή/και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν και φοιτητές/τριες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν έχουν ακόμα ορκιστεί. Οι τελευταίοι οφείλουν αντί αντίγραφου διπλώματος η πτυχίου να υποβάλλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Η αίτησή τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση αντίγραφου διπλώματος ή πτυχίου, με την εγγραφή τους.

Όλα τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά (ψηφιοποιημένα) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ενώ τα πρωτότυπα θα κατατεθούν κατά την εγγραφή των επιτυχόντων οπότε θα γίνει και ο σχετικός έλεγχος.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Έντυπο αίτησης