Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 4-5-2020 μέχρι και την Παρασκευή 22-5-2020 τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Προκήρυξη