Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 4-5-2020 μέχρι και την Παρασκευή 22-5-2020 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προκήρυξη