Την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Σχετικά με την κενή θέση μέλους ΔΕΠ με την παραίτηση του Αθανασίου Μυγδαλά, καθηγητή (άρθρο 65 του Ν. 4610/2019).
 3. Κρίση για την ένταξη του Βασιλείου Τσιγγέλη, μόνιμου Διοικητικού Υπαλλήλου, με διδακτορικό, στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
 4. Τοποθέτηση της Στέλλας Συμεωνίδου, ΕΔΙΠ, σε Τομέα του Τμήματος.
 5. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα Χατζηπουλίδη Γεωργίου.
 6. Ένσταση του Α. Κάππου, καθηγητή, κατά της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, για τη μη αποδοχή αίτησής του για άδεια σύμφωνα με το Ν. 1674.
 7. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
 8. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
 9. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
 10. Φοιτητικά.
 11. Αίτηση της καθηγήτριας Θ. Ιωαννίδου για τη μείωση των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα Μαθηματικά Ι και ΙΙ.
 12. Αίτημα φοιτητών για αύξηση των ECTS στα μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου.