Την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 11.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ
1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Σχετικά με την εξεταστική του Εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020.