Την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Αντικατάσταση μελών, λόγω άδειας, του 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για τη μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Ευάγγελου Ευθυμίου, με γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές Κατασκευές».
  3. Σχετικά με την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.