Η διδασκαλία του μαθήματος ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ θα γίνει δια ζώσης στη νησίδα Η/Υ από 26 Μαΐου έως 5 Ιουνίου. Για την κάλυψη της ύλης θα γίνεται μάθημα καθημερινά από 12 μ. έως 3 μ.μ.

Ο διδάσκων

Π. Αναγνωστόπουλος