Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Σχετικά με την εξεταστική Ιουνίου 2020 μετά τις αποφάσεις της Συγκλήτου της Τρίτης 26/5/2020.
  3. Αντικατάσταση μέλους, λόγω άδειας, του 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές».
  4. Κατανομή πιστώσεων 2020: Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων του ΑΠΘ.
  5. Αίτημα από το ΤΜΧΑ και το Εργαστήριο Γεωπληροφορικής για παραχώρηση του γραφείου του κ. Μυγδαλά.
  6. Φοιτητικά
  7. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
  8. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
  9. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις