Το σχετικό αρχείο αφορά έγγραφο της διοίκησης σχετικά με την Εκπροσώπηση Προπτυχιακών-Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψ. Διδακτόρων στα Συλλογικά όργανα του ΑΠΘ 2019-20

Σχετικό αρχείο