Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Σχετικά με την εξεταστική Ιουνίου 2020 και έγκριση του Προγράμματος εξετάσεων.
 3. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή Α’ του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από αίτηση του αναπλ. καθηγητή Αναστασίου Αναστασιάδη.
 4. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Αβραάμ Κωνσταντινίδη, Παναγιώτη Γουργιώτη και Στέφανου Άλντο Παπανικολάου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών».
 5. Αίτημα από το ΤΜΧΑ και το εργαστήριο Γεωπληροφορικής για την παραχώρηση του γραφείου του Α. Μυγδαλά.
 6. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για τις αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων.
 7. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων για την εγγραφή στο ΠΜΣ ΠΠΒΑ, το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
 8. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων για την εγγραφή στο ΠΜΣ ΑΣΤΕ, το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
 9. Εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών σχετικά με την κενή θέση μέλους ΔΕΠ από παραίτηση του Α. Μυγδαλά, καθηγητή.
 10. Φοιτητικά
 11. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
 12. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
 13. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις