Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 04 Ιουνίου 2020 μέχρι και 6 Ιουλίου 2020.

Βρείτε στο συνημμένο αρχείο τις Προϋποθέσεις Λήψης Στεγαστικού Επιδόματος 2019-2020.

Περισσότερες πληροφορίες