Το πρόγραμμα εξετάσεων για το εαρινό εξάμηνο έχει αναρτηθεί εδώ.