Πληροφορίες για τη μερική επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ σε καθεστώς προστασίας βρίσκονται στο συνημμένο έγγραφο.