Σας πληροφορούμε ότι το πρόγραμμα εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών της εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2019-20 είναι το εξής:

ΤΟΜΕΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Τ.Ε.Τ.Κ.

23/7/2020

9 π.μ.

Τ.Υ.Τ.Π.

23/7/2020

9 π.μ.

Τ.Γ.Μ.

24/7/2020

9 π.μ.

ΤΟ.ΜΕ.ΔΕ

24/7/2020

9 π.μ.

Καλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να παρουσιάσουν να έρθουν σε επαφή με τον επιβλέποντα για το πότε ακριβώς και πως θα γίνει η παρουσίαση.