Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022.

 Ενημέρωση για Εκλογές