Βρείτε συνημμένες τις προκηρύξεις των εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

 Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή ΤΟΜΕΔΕ

 Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή ΤΥΤΠ

 Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή ΤΓΜ

 Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή ΤΕΤΚ