Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους «Υδατικούς Πόρους» του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες