Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Αξιολόγηση αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
  3. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
  4. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις –Προτάσεις ΠΜΣ.
  5. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις –Προτάσεις.