Στο σχετικό αρχείο μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ (Συνελεύσεις Τομέων και Τμήματος) για το ακαδημαϊκό έργο 2020-21.

Σχετικό αρχείο