Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών, που οι αιτήσεις τους εγκρίθηκαν στις Συνελεύσεις του Τμήματος (αρ. συνελεύσεων 21/30-06-2020 και 22/14-07-2020), θα πραγματοποιηθούν από 7 έως 30 Σεπτεμβρίου στη γραμματεία του Τμήματος κατόπιν ραντεβού.

Τηλ.επικοινωνίας 2310 995698, κ.Γ.Αντωνίου

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Μία φωτογραφία

Κάταλογος νέων υποψηφίων διδακτόρων