Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στη συνεδρίασή της με αριθμό 22/14-07-2020, και μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 2020-21, επικύρωσε τον ακόλουθο πίνακα επιτυχόντων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης με τίτλο: «Προστασία περιβάλλοντος και Βιώσιμη ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή κατόπιν ραντεβού από 7 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες 11.00-13.00.
Τηλ.επικοινωνίας 2310 995698, κ.Γ.Αντωνίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Απολυτήριο Λυκείου
  3. Μία φωτογραφία

Κατάλογος επιτυχόντων