Ενδιαφερόμενοι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής μπορούν να εκπονήσουν προπτυχιακές διπλωματικές στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής. Προτεινόμενα θέματα υπάρχουν εδώ.