Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας
 2. Έγκριση ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021
 3. Αξιολόγηση υποψηφίων για απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
 4. Αξιολόγηση υποψηφίων για τη θέση μέλους ΕΔΙΠ στον ΤΓΜ
 5. Ορισμός εκπροσώπων του Τμήματος για συμμετοχή στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και στη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», με διετή θητεία, 2020-21 και 2021-22
 6. Ορισμός Διευθυντή, Αν. Διευθυντή και Συντονιστικής Επιτροπής για το ΠΜΣ ΑΣΤΕ
 7. Ορισμός Διευθυντή, Αν. Διευθυντή και Συντονιστικής Επιτροπής για το ΠΜΣ ΠΠΒΑ
 8. Έγκριση μονιμοποίησης στην κατεχόμενη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας κας Χριστίνας Γιαρμά
 9. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση των Αβραάμ Κωνσταντινίδη, Παναγιώτη Γουργιώτη και Στέφανου-Αλντο Παπανικολόπουλου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών»
 10. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
 11. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις –Προτάσεις ΠΜΣ
 12. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις –Προτάσεις
 13. Φοιτητικά