Σας γνωρίζουμε ότι στη Συνέλευση του Τμήματος και συγκεκριμένα στην (υπ.αριθμ.: 1/28-9-2020 συνεδρίασή της), εξέλεξε ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» τους κάτωθι:

  1. Πρόεδρο της Σ.Ε. – Διευθυντή: Θεοδοσίου Νικόλαο,  καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  2. Μέλος Σ.Ε. – Αναπληρωτή Δ/ντή: Κατσιφαράκη Κων/νο,  καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  3. Μέλος Σ.Ε.: Υφαντή Ιωάννη, καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  4. Μέλος Σ.Ε.: Κεχαγιά Φωτεινή,  αναπλ. καθηγήτρια του Τομέα Διαχείρισης Μεταφορών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  5. Μέλος Σ.Ε.: Τσικαλουδάκη Αικατερίνη, αναπλ. καθηγήτρια του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικων

για διετή θητεία κατά τα ακαδημαικά έτη 2020-21 και 2021-22