Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητητών στο ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://dps.auth.gr/el