Η επανεξέταση του μαθήματος ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΤΥ0100 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή 16/10/2020 στις 14:30.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα έχουν όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετείχαν στην εξέταση του μαθήματος που έγινε στις 16/9/2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η εγγραφή (με τη μέθοδο της αυτοεγγραφής) των εδνιαφερόμενων στο μάθημα της Υδραυλικής στο. elearning.

 

Η ομάδα των διδασκόντων του μαθήματος.